Color Out of Space

Color Out of Space
Nicolas Cage Mandy'in ardından bir kozmik anomaliyle daha bizlerle. Korku edebiyatının mihenk taşlarından H. P. Lovecraft'ın kendi tabiriyle tuhaf kurgularının birinden uyarlanan Color Out of Space, örnek olarak yakın zamandan Annihilation'ın düşünsel önermesini Mandy'nin görsel cüretiyle tamamlayan dipsiz bir kuyu. Şehir hayatından kaçıp kırsalda cenneti yaşama hayalleri alpaka çiftliklerinin orta yerine düşen bir meteorun gaipten getirdiği eflatun cinnetle suya düşen bir ailenin mor ve mantık ötesi feveranını ışıyan bu film genlerin de ötesinde zaman ve mekânın mutasyonu fikriyle ve bunun bilişsel ve psikolojik izdüşümleriyle kendi tür sineması çapında ilgileniyor.

What Did Jack Do?

What Did Jack Do?
David Lynch'in yetmiş dördüncü yaş günü için usta yönetmene olduğu kadar bizlere de bir güzellik yaptı Netflix ve onun 2017 yılında çekip kısıtlı özel gösterimlerin ardından kendine sakladığı on yedi dakikalık bu kısa filmini kullanıcılarına sundu. Yakalandığı tren istasyonunda cinai bir vukuattan sorguya çekilen bir Kapuçin maymununun tavuklar güzeli Toototabon'la yaşadığı suça bulanmış gönül macerasını bir rüya mantığı çerçevesinde çözümleyen What Did Jack Do? tüm alametifarikalarıyla tepeden tırnağa bir David Lynch filmi.

The Beach Bum

The Beach Bum
Varoluşumuzun floresan fâniliğinin karşısına geçmiş keyif çatıyor, önüne sere serpe uzanan dünyevi manzaranın tüm nektarını içmekten sarhoş bir baldırı çıplak. Yerküreyle frekansı tutturduğu gibi onun devir müziğine tempo tutuyor. Ödev ve sorumluluk bilincinden azade, tasma tanımayan, kendi şansını kendi yaratan bu şanslı köpek. Tabakhaneye bok yetiştirenden, kendiyle bozandan, her daim meşgul olandan ne fayda diyor. Doğana ayak uyduracaksın, topluma değil. İnsan tasasının istese de kirletemeyeceği hakikatlerin meyvesi olmak varken şöleni eziyete çevirmek niye.

Fourteen

Fourteen
İnsan etkileşimlerinin Giza Piramitleri, üst üste konan ilişkiler ve talihsiz yakınlıkların nekropolleri. Hayat boyu minnettar kalınan bir refakatin günlük tarihinden acıyan çapraz kesitler. New York'lu eleştirmen sinemacı Dan Sallitt'in filmi konu ettiği genç yetişkin arkadaşlığın mental kompleksini modern yaşamlarımızın aczinde yaraya parmak basarcasına aktüelleştiriyor. Arkadaşlık mercek işlevi görüyor bu tahlilde, odağınaysa derin bir motivasyon eksikliğini alıyor. Akli dengenin kaybı kendini eski bir dostluğun özverisinin yan yatmışlığında dışavururken, neye niçin içerlediğini tam olarak kestirememenin hüsranıyla boğuşuyor birey.